Site logo
Beschrijving

Welkom bij R-Newt Spijkerbeemden in Wijkcentrum Spijkerbeemden, Groenwoud, Tilburg

R-Newt: Een plek voor jongeren, kids, ouders en organisaties

Ben je op zoek naar een plek waar jongeren, kids, ouders en organisaties samenkomen? Zoek niet verder! R-Newt is aanwezig waar jongeren en kids zich bevinden, zowel op straat, op scholen, in jongerencentra als online. Wij organiseren boeiende activiteiten, ondersteunen jou bij het opzetten van je eigen evenement, staan klaar voor een gezellig praatje en bieden een luisterend oor. Of je nu een appje stuurt of ons fysiek opzoekt, wij zijn altijd bereikbaar en aanwezig, zowel in de echte wereld als op sociale media.

Ontdek R-Newt jongeren en hun Talenten

Bij R-Newt staat de focus op talent. Wij geloven dat elke jongere unieke talenten bezit. Ons doel is om deze talenten te ontdekken en te ontwikkelen, in plaats van te focussen op wat er fout gaat. Door gerichte leermomenten en het creëren van succeservaringen, leren jongeren hun eigen kracht kennen. Van daaruit kunnen ze actief deelnemen aan de maatschappij als zelfstandige, ondernemende burgers. Bij ons is leren niet alleen ontvangen, maar ook iets teruggeven, zoals je inzetten voor anderen of activiteiten organiseren voor mede-jongeren of de wijk.

Present Werken: Altijd aanwezig en actief

R-Newt werkt vanuit presentie, wat betekent dat we letterlijk aanwezig zijn op straat, de situatie in de wijk kennen en de jongeren persoonlijk benaderen. Dit maakt het mogelijk om op cruciale momenten met groepen in gesprek te gaan. Present werken betekent ook preventief werken, waarbij we vanuit onze contacten jongeren positief stimuleren om hun mogelijkheden te ontwikkelen.

Het lijkt eenvoudig, maar R-Newt is uniek in haar bereik. We vinden jongeren in hun eigen leefwereld: op straat, online en op school. Onze vaste aanwezigheid op vaste plekken maakt het mogelijk om relaties op te bouwen en jongeren in een vroeg stadium te ondersteunen.

Veiligheid: Subjectieve veiligheid beïnvloeden

R-Newt richt zich op het positief beïnvloeden van het veiligheidsgevoel van jongeren in de openbare ruimte. Door presentie en dialoog tussen jongeren en andere bewoners worden sterke banden gesmeed. Bij overlast door jongeren zorgt een snelle reactie van het jongerenwerk voor de-escalatie. Afhankelijk van de situatie kunnen andere acties, zoals fysieke aanpassingen aan de omgeving of politie-inzet, nodig zijn.

Preventieve Zorg: Signaleren en ondersteunen

R-Newt zoekt actief naar jongeren en gezinnen die de weg naar bestaande zorgloketten niet weten te vinden. Door vroegtijdige signalering en contact leggen, bereiken we jongeren en ouders die het vertrouwen in het systeem verloren hebben. Onze inzet richt zich op eigen kracht en zelfredzaamheid. Werkt 'eigen kracht' niet, dan schakelen we het (hulpverlenings)netwerk in of specifieke partners om jongeren te motiveren en te ondersteunen op hun weg naar zelfacceptatie en groei

Locatie
By appointment only
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • Sunday

  By appointment only

 • 23/02/2024 10:39 local time

Sociale Netwerken
 • No comments yet.
 • Add a review

  You May Also Be Interested In