Site logo

Over ons

SOEQ is een online community en heeft als missie een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit in de gemeente Tilburg. Bij SOEQ vinden wij dat meedoen een mensenrecht is.

SOEQ is een sociale onderneming en daarom geven wij kwetsbare groepen uit de samenleving een kans in ons bedrijf. Wij vinden namelijk dat niemand uitgesloten mag worden van de samenleving en iedereen recht heeft op werk.

Onze organisatie heeft gepassioneerde medewerkers die zich vol inzetten voor de stad en omgeving. SOEQ kenmerkt zich door een open cultuur en informele werksfeer, waar volop ruimte is om je talenten te benutten.

Samenwerking met kwetsbare groepen uit de samenleving

Bij SOEQ werken wij niet alleen samen met lokale ondernemers, wij gaan een stapje verder om iedereen van ons ‘geloof’ te overtuigen. Wij werken graag samen met medewerkers van de Diamant-groep en Office Assist (onderdeel van Amarant).

In onze organisatie werken wij met eigen personeel dat ondersteunt wordt door een jobcoach van de Diamant-groep. Daarnaast besteden wij ons werk uit aan Office Assist waarbij normaal begaafde (jong)volwassenen met autisme aan onze online community bouwen. De focus ligt hierbij niet op autisme, maar op het werk wat we samen kunnen doen: namelijk het completer maken van de online community SOEQ. Juist door het verleggen van die focus creëren we een prettige werkplek waar onze collega’s zich op hun gemak voelen en kwalitatief hoogstaand werk kunnen leveren.

Met SOEQ zijn wij een actieve partner van een organisatie die zich inzet voor armoede en kansenongelijkheid in Tilburg. En wie deze organisatie steunt, helpt talloze jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand aan een eerlijkere kans op de arbeidsmarkt. Bij SOEQ openen wij onze deuren voor een bliksemstage zodat zij kennis kunnen maken met het bedrijfsleven.

Social ondernemerschap is voor SOEQ een kans om samen met leveranciers en opdrachtnemers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Om voor hen én met hen te werken aan mogelijkheden met als einddoel een duurzame werkplek.

In ons land, niemand aan de kant

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin mensen volwaardig kunnen participeren. Bij SOEQ verdelen wij participatie onder in arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie en sociale participatie. Onder maatschappelijke participatie verstaan we vrijwilligerswerk, mantelzorg, het volgen van onderwijs en dagbesteding. Onder sociale participatie verstaan we deelname aan het maatschappelijke verkeer via informele sociale contacten (contacten met kennissen, buren, vrienden, familie) en via georganiseerde sociale participatie (deelname aan (sport en cultuur)verenigingen, belangenorganisaties, godsdienstige organisaties).

Deelname aan de maatschappij bevordert de gezondheid, geeft structuur aan de dag, biedt sociale contacten, geeft zelfvertrouwen en het gevoel nuttig te zijn. Naast deze voordelen stelt arbeidsparticipatie mensen in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ook op het niveau van de groep en maatschappij is participatie belangrijk. Onvoldoende participatie kan negatieve gevolgen hebben voor de welvaart. Juist in de huidige situatie van krapte op de arbeidsmarkt is het voor onze economie van belang dat we alle talenten benutten. Participatie kan bovendien leiden tot binding binnen groepen en bevordert gelijkwaardige relaties tussen groepen. Stelselmatig minder participeren door bepaalde groepen gaat ten koste van de maatschappelijke samenhang en het functioneren van de democratie, zeker wanneer dit patroon intergenerationeel standhoudt. Wanneer grote groepen (dreigen te) worden uitgesloten, vergroot dat het maatschappelijk onbehagen.