Site logo

Algemeen

SOEQ is de (online) community van Tilburg. In dit kader organiseren, ondersteunen en coördineren we diverse activiteiten en campagnes. 

SOEQ verzamelt via haar social media, website(s), nieuwsbrieven en andere diensten persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Hierbij kan je denken aan je naam of je e-mail adres, maar ook het IP-adres van je computer kan als een persoonsgegeven worden gezien. Het gaat om alle informatie die direct of in combinatie met andere gegevens is te herleiden naar jou als persoon. 

In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarbij vind je hierin meer informatie over je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen. Meer specifieke informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel we dit doen, vind je in de specifieke kopjes hieronder aan de pagina.  

Vanwege wijzigende wetgeving of andere ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden geüpdatet. De meest recente versie van de privacy verklaring wordt vermeld op onze website SOEQ.nl.

Verantwoordelijke

SOEQ, gevestigd aan de Bredaseweg 204-14 (5038 NK) in Tilburg, is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Data Protection Officer

We hebben een Data Protection Officer (hierna: DPO), ook wel de Functionaris Gegevensbescherming. De DPO is onze interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met onze DPO door een e-mail te sturen naar [email protected].

Verwerken van Persoonsgegevens

We verwerken om verschillende redenen persoonsgegevens. Zo hebben we een nieuwsbrief, verkopen we abonnementen, ontvangen we gegevens van sollicitanten en verzamelen we gegevens via onze website. Het hangt van de specifieke gegevensverwerking af welke gegevens we verwerken en voor welk doel we dit doen. Voor een toelichting voor de afzonderlijke gegevensverwerkingen verwijzen we je naar de specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

We vinden het belangrijk om de persoonsgegevens die we verwerken goed te beschermen. We hebben dan ook verschillende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de beginselen van de AVG voor het verwerken van persoonsgegevens. Zo verwerken we alleen persoonsgegevens als hier een wettelijke grondslag (zoals je toestemming of een overeenkomst) voor bestaat. Verwerken we alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is en verwerken we vooral ook niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens

Soms zullen we bij de uitvoering van onze dienstverlening samenwerken met andere partijen. In bepaalde gevallen delen we persoonsgegevens met deze organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met een andere organisatie, zorgen we ervoor dat we met deze andere partij duidelijke afspraken maken die afgestemd zijn op de wet- en regelgeving. We vinden het niet alleen belangrijk dat wij zelf op de juiste wijze met de persoonsgegevens omgaan, maar verlangen dit ook van andere partijen waar we mee samen werken. 

Wanneer we persoonsgegevens verstrekken aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (de EER), zorgen we ervoor dat we dit alleen doen aan partijen die de bescherming van persoonsgegevens voldoende waarborgen. We houden ons hierbij aan de voorwaarden die in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

In de specifieke informatie over verwerkingen is opgenomen of we je gegevens met andere partijen delen.

Uitoefenen van je rechten

Op grond van de wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens heb je een aantal rechten toegekend gekregen. Zo heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. Daarnaast kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of het gebruik hiervan door ons te beperken. 

Wanneer we je persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, ben je ook gerechtigd je toestemming weer in te trekken. In dat geval zullen we de verwerking van je persoonsgegevens moeten stoppen. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Het verzoek tot het uitoefenen van een van je rechten dien je in door een e-mail te sturen naar onze DPO, [email protected]. Na ontvangst van je e-mail, sturen we je een ontvangstbevestiging waarin we je onder andere laten weten wanneer we je uiterlijk informeren over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven. Dit gaat niet automatisch, dus houd hier rekening mee. 

Het indienen van een verzoek is gratis. Als je verzoek echter overduidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we besluiten je verzoek niet te behandelen en/of je een vergoeding van € 25,- per verzoek te vragen. 

Voor meer informatie over je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierop zijn ook voorbeeldbrieven gepubliceerd die je kan gebruiken voor de uitoefening van je rechten.

Datalek

We vinden het heel belangrijk dat je persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Mocht het toch voorkomen dat je een zwakke plek in onze beveiliging of een datalek hebt gevonden dan horen we dit heel graag. We vragen je dan een e-mail te sturen aan [email protected]. Je ontvangt dan automatisch het formulier ‘Melding Datalekken’ van ons retour. We vragen je dit formulier binnen 24 uur aan ons retour te sturen zodat we onze procedure datalekken tijdig in gang kunnen zetten en aan onze meldplicht datalekken kunnen voldoen.

Vragen of klachten

Als je vragen hebt over (de bescherming van) je persoonsgegevens of een klacht hebt over de wijze waarop we met je persoonsgegevens omgaan, mail dan naar [email protected]

Je kan ook een klacht over ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tilburg, februari 2022