Leskist maakt armoede bespreekbaar in de klas

Leskist maakt armoede bespreekbaar in de klas

Armoede is ook in Tilburg een belangrijk thema. Het is cruciaal om het onderwerp op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken, juist ook in het onderwijs. Want in iedere klas groeien er gemiddeld maar liefst twee á drie kinderen op in armoede. Als hulpmiddel is er een nieuwe leskist toegevoegd aan het aanbod voor scholen door Bibliotheek Midden-Brabant. Deze leskist helpt om het onderwerp armoede te bespreken. De overhandiging van de eerste leskist aan de leraren van basisschool De Alm vond plaats op 21 februari door wethouder bestaanszekerheid Esmah Lahlah.

Voor wie is de leskist bedoeld?

Rochelle Heerema van Positive Minds kwam met het initiatief voor dit onderwijsproject. Deze stichting zet zich volledig in om het thema armoede over het voetlicht te brengen. Rochelle Heerema ontwikkelde samen met de bibliotheek in Rijswijk een leskist met lesmateriaal en boeken voor scholen in Rijswijk. Door de Bibliotheek Midden-Brabant en een financiële bijdragen van de gemeente, kunnen ook Tilburgse scholen starten met de leskist ‘Kansrijk – doorbreek de cirkel van armoede’. Het onderwijsproject is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool en voor leerlingen van de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs.

Wat zit er in de kist?

De leskisten bevatten een lesbrief, dertig populaire jeugdboeken en opdrachten voor de leerlingen. Het boek ‘Adres onbekend’ wordt klassikaal gelezen en iedere leerling krijgt daarbij ook nog een eigen boek. Het boek ‘Adres onbekend’ gaat over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder in een kampeerbusje woont en dus eigenlijk dakloos is. 

Wat is het doel van de kist?

Door de meeslepende verhalen ervaren de leerlingen wat het betekent om arm te zijn. Doormiddel van verhaalpersonages leren kinderen zich te verplaatsen in anderen. Zo krijgen ze meer empathie, begrip en respect voor elkaar. Programmacoördinator educatie bij de Bibliotheek Midden-Brabant Helma van de Langerijt, vertelt: ‘Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen’. Tegelijkertijd werken ze ook aan leesbegrip, samenwerken en presenteren. 

Wat wil de gemeente hiermee bereiken?

Het belangrijkste doel van de gemeente is het doorbreken van armoede, die vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ze willen dat alle kinderen samen met hun ouders in Tilburg optimale kansen krijgen in het leven. Wethouder Esmah Lahlah zegt daarover: ‘Het maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is of waar je woont. Het onderwijs speelt een belangrijke en grote rol om armoede te doorbreken’. Zo is het ook belangrijk om de schaamte over armoede weg te nemen. Deze leskist en lessenreeks zijn specifiek daarvoor bedoeld. In de lesbrief zit ook een sociale kaart voor de leerkrachten. Hierin staat een overzicht van alle hulp die een gezin in Tilburg kan krijgen als ze het financieel moeilijk hebben. Op die manier kunnen de leraren armoede niet alleen bespreekbaar maken, maar ouders en kinderen ook informeren over de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn.

Wil je reageren? Dat kan hieronder

  • No comments yet.
  • Add a comment

    Heb je deze al gelezen?