Site logo
Beschrijving

Welkom op VSO Parcours: WIJ DOEN HET GEWOON!

Ontdek onze unieke leerroutes

Bij VSO Parcours heten we leerlingen tussen de twaalf en achttien jaar oud welkom die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden praktijkgericht onderwijs met leerroutes zoals arbeid, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Ontdek hoe wij met een positieve instelling en gerichte aanpak het beste uit elke leerling halen!

Onze aandachtspunten

  • Sociaal sijn

Wij hechten waarde aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Leerlingen leren om effectief en positief te communiceren, waardoor ze zich beter kunnen handhaven in diverse sociale situaties.

  • Deelnemen aan de samenleving

Bij VSO Parcours moedigen we leerlingen aan actief deel te nemen aan de samenleving. Dit stimuleert hun betrokkenheid en draagt bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling.

  • Leren leren

Wij geloven in het belang van leervaardigheden. Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen leerproces te begrijpen en effectieve studiegewoonten te ontwikkelen.

Eigenschappen voor werk

Onze focus ligt niet alleen op academische groei, maar ook op het ontwikkelen van eigenschappen die de leerlingen beter maken in het werkveld. Dit bereiden we voor met praktijkgericht onderwijs en begeleiding.

Trots op succes, steun bij uitdagingen

Als team van VSO Parcours denken we in kansen en mogelijkheden. We delen in de trots wanneer het goed gaat en bieden extra steun en begeleiding als het even niet lukt met een leerling. Het welzijn en de groei van elke individuele student staan centraal in ons onderwijs.

Ontdek onze school: Parcours onderdeel van Biezonderwijs

Parcours is een onderdeel van Biezonderwijs, een organisatie met 9 scholen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Bij ons draait het om een leerzame én leuke tijd hebben, met aandacht voor specifieke onderwijsbehoeften. Ontdek de unieke sfeer van leren, zowel binnen als buiten de school. Wij doen het gewoon!

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht

Met klassen van ongeveer 10 tot 12 leerlingen zorgen we voor een persoonlijke aanpak. Elke leerling heeft een eigen mentorklas, waar de vaste mentor alle theorielessen verzorgt. Voorspelbaarheid en duidelijkheid in regels, dag- en weekprogramma zijn van grote waarde voor onze leerlingen.

Onderdeel van Biezonderwijs

Biezonderwijs, met zijn speciale basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs, telt zo'n 600 toegewijde collega's die zich inzetten voor meer dan 2000 leerlingen. Ook hebben we een expertisecentrum De Kracht, dat onderwijspersoneel en leerlingen ondersteunt met trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ontdek de kracht van Biezonderwijs en VSO Parcours!

Locatie
  • No comments yet.
  • Add a review

    You May Also Be Interested In