Site logo
Beschrijving

Welkom bij Kindcentrum Don Sarto: Samen op weg naar een stralende toekomst

Optimale ontwikkeling, gelijke kansen en veiligheid

Bij Kindcentrum Don Sarto staat de optimale ontwikkeling van elk kind centraal. Wij streven ernaar dat kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid vol vertrouwen de wereld kunnen ontdekken. Onze focus ligt op gelijke kansen, respect voor verschillen en een veilige leeromgeving. Samen met ouders, de wijk en maatschappelijke partners creëren we een inspirerende plek waar leren en plezier hand in hand gaan.

Realistisch en betekenisvol leren

Bij Don Sarto vinden we het belangrijk dat het doel, nut en belang van de lessen duidelijk zijn voor de kinderen. Daarom bieden we het lesmateriaal zo realistisch en betekenisvol mogelijk aan. Door een transfer te maken tussen de schoolomgeving en de buitenwereld, willen we de kinderen de waarde van kennis en vaardigheden laten inzien. Zo stappen ze vol zelfvertrouwen de wereld in.

Breed onderwijsaanbod: Meer dan basisvaardigheden

Naast het aanbieden van basiskennis en -vaardigheden, stimuleren we onze kinderen om ook andere talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Denk hierbij aan positieve karaktereigenschappen, sociale, sportieve, creatieve en organisatorische vaardigheden. Op Don Sarto geloven we in een holistische benadering van onderwijs, waarbij het ontwikkelen van diverse talenten even belangrijk is als het beheersen van basisvaardigheden.

Samen sterker: Ouders, school en wijk

Het weerbaar maken van onze kinderen voor de maatschappij doen we niet alleen. We vormen een hechte samenwerking met ouders en de wijk. Door gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van elk kind, creëren we een krachtige en ondersteunende leeromgeving.

Bijzondere Kenmerken van Don Sarto

 • Vertrouwen: Op Don Sarto creëren we gelijke kansen en hebben we vertrouwen in het kind, elkaar, ouders en samenwerkingspartners.
 • Plezier: Een prettige leeromgeving is essentieel voor optimaal leren. Op Don Sarto streven we ernaar dat kinderen met plezier naar school komen, gebaseerd op een goede relatie, autonomie en competentie.
 • Openheid: Communicatie op basis van gelijkwaardigheid en respect voor privacy staat centraal. Een goede relatie met kinderen en ouders is voor ons van groot belang.
 • Welkom: Op Don Sarto omarmen, waarderen en respecteren we diversiteit. Iedereen voelt zich welkom en durft zichzelf te zijn, wetende dat eigenheid wordt gewaardeerd. Hier liggen de mogelijkheden, kansen en grenzen.

Bij Kindcentrum Don Sarto gaan we samen vol vertrouwen op weg naar een stralende toekomst!

Locatie
By appointment only
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • 26/02/2024 07:52 local time

 • No comments yet.
 • Add a review

  You May Also Be Interested In