Site logo
Beschrijving

Welkom bij R-Newt: Voor jongeren, kids, ouders en organisaties

R-Newt staat klaar voor jongeren, kids, ouders en organisaties, waar ze ook zijn: op straat, op scholen, in jongerencentra en online. Onze aanpak omvat een breed scala aan activiteiten, ondersteuning bij het opzetten van evenementen, gezellige gesprekken en een luisterend oor. Met een appje zijn we altijd bereikbaar, zowel fysiek als via sociale media.

Over R-Newt jongeren

R-Newt focust op het talent van jongeren, volgt hen in hun omgeving en zet in op veiligheid in de openbare ruimte. Ons jongerenwerk neemt de uitdagingen aan door preventief te werken en tijdig in te grijpen.

Talentbenadering

Elke jongere bezit uniek talent, en dat vormt voor R-Newt het vertrekpunt. We helpen jongeren hun talent te ontdekken en te ontwikkelen, in plaats van te focussen op fouten. Door gerichte leermomenten en succeservaringen leren jongeren zichzelf op een positieve manier kennen, wat hen motiveert om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Bij R-Newt is leren een wederzijdse inspanning. Jongeren worden aangemoedigd om zich in te zetten voor anderen, zelf activiteiten te organiseren en zo verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en bij te dragen aan de samenleving.

Present werken

R-Newt werkt altijd vanuit presentie, letterlijk aanwezig op straat, in de wijk en online. Deze aanpak stelt ons in staat om groepen aan te spreken op cruciale momenten. Het draait niet alleen om preventie, maar ook om het positief aanmoedigen van jongeren om hun mogelijkheden te benutten.

Het lijkt eenvoudig, maar R-Newt onderscheidt zich door haar unieke bereik: we vinden jongeren in hun eigen leefwereld en werken met vaste mensen op vaste plekken. Het aangaan van een relatie staat centraal, zonder een vastomlijnd plan, waarbij het contact met de jongere het uitgangspunt is.

Veiligheid

R-Newt beïnvloedt het subjectieve veiligheidsgevoel positief, met name in situaties waar jongerenproblematiek in de openbare ruimte een rol speelt. Presentie en dialoog tussen jongeren en andere bewoners zijn krachtige instrumenten om de relatie te verbeteren.

Snelle reacties van jongerenwerk hebben een de-escalerend effect bij overlast. Afhankelijk van de aard van de problemen kunnen verschillende acties nodig zijn, variërend van fysieke aanpassingen aan de omgeving tot politie-inzet.

Preventieve zorg

R-Newt zoekt actief naar jongeren en gezinnen die de weg naar bestaande zorgloketten niet kennen. Onze inzet richt zich op het aanspreken van de eigen kracht van jongeren en ouders, met een focus op zelfredzaamheid. Als 'eigen kracht' niet voldoende is, schakelen we het hulpverleningsnetwerk in of werken we samen met specifieke partners.

We zijn in staat om parallel aan zorgtrajecten te werken, jongeren te motiveren om hulp te aanvaarden en hen te ondersteunen bij het volhouden. R-Newt vervult een bemiddelende rol in het proces

Locatie
By appointment only
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  By appointment only

 • Sunday

  By appointment only

 • 29/02/2024 15:08 local time

Sociale Netwerken
 • No comments yet.
 • Add a review

  You May Also Be Interested In