Site logo
Beschrijving

Ontdek Daltonschool Helen Parkhurst: Samen het leven leren

Welkom bij Daltonschool Helen Parkhurst, waar we streven naar een omgeving waarin leerlingen zich niet alleen veilig en gewaardeerd voelen, maar ook de ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Bij ons staat een goede balans tussen zelfstandigheid en samenwerking centraal, waardoor leerlingen en leerkrachten op een prettige manier samen het leven leren.

BegaafdheidsProfielSchool met uniek onderwijs

Daltonschool Helen Parkhurst onderscheidt zich als een BegaafdheidsProfielSchool. Door differentiatie in instructie, themagericht onderwijs en ons innovatieve TalentLab bieden we uitdagend en passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit alles gebeurt binnen hun vertrouwde school en woonomgeving.

Geïnspireerd door Helen Parkhurst

Onze onderwijskundige identiteit is gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst (1887-1973), de grondlegster van het Daltononderwijs. Onze uitgangspunten, zoals samen leren, leren door doen en levensecht leren, vinden hun basis in haar gedachtegoed. Dit komt tot uiting in ons motto: "Samen het leven leren."

Veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien

Bij Daltonschool Helen Parkhurst streven we ernaar dat elk kind veilig, gezond, gelukkig en kansrijk kan opgroeien. Onze school vervult een essentiële rol door een prettige, veilige en duurzame leeromgeving te bieden waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. We omarmen de verscheidenheid tussen kinderen en staan open voor hun eigenheid en onderwijsbehoeften.

Kernwaarden die leiden en vormgeven

De vijf kernwaarden van de Nederlandse Daltonvereniging – samenwerken, vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie – staan centraal binnen onze school. Ze vormen de basis van ons onderwijs, sturen ons professioneel handelen en bepalen de keuzes die we maken. Deze kernwaarden zijn tevens essentiële pedagogische en persoonsvormende vaardigheden die we onze leerlingen aanleren.

Daltonschool Helen Parkhurst: Ontdek, ontwikkel, en groei

Als Dalton- en BegaafdheidsProfielSchool dagen we alle kinderen uit om hun talenten te ontdekken en optimaal in te zetten. Het TalentLab, ons voltijdsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, biedt een unieke mogelijkheid voor uitdagend en passend onderwijs binnen hun vertrouwde school en woonomgeving. Bij Daltonschool Helen Parkhurst staan we klaar om samen met onze leerlingen het leven te leren.

Locatie
By appointment only
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • 29/02/2024 16:52 local time

Sociale Netwerken
 • No comments yet.
 • Add a review