Site logo
Beschrijving

Brede School Stokhasselt: Samenwerking voor holistisch onderwijs

Welkom op Brede School Stokhasselt

Brede School Stokhasselt is geen traditionele school met een eigen gebouw, maar eerder een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties in Tilburg-Noord, waaronder basisscholen De Regenboog, Aboe el-Chayr en de Lochtenbergh. Ook peuterspeelzaal De Dirigent, kinderopvang Tjil, het consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek, Factorium, ContourdeTwern, het Sportbedrijf en de gemeente Tilburg zijn betrokken bij dit initiatief.

Godsdienstlessen met doelen: Akhlaq en Ilmoe Hal

De godsdienstlessen binnen Brede School Stokhasselt richten zich op twee hoofddoelen: Akhlaq, oftewel morele vorming, en Ilmoe Hal, het verwerven van relevante informatie. Onderwerpen binnen Akhlaq omvatten oprechtheid, rechtvaardigheid en geduld, terwijl Ilmoe Hal zich richt op geloofsleer, aanbidding en de levensloop van de profeet Mohammed.

Vakleerkrachten gebruiken de methode Al Amana van ISBO voor de godsdienstlessen in groep 3 t/m 8, terwijl in groep 1-2 de lessen zijn afgeleid van vakleerkrachten.

 • Intercultureel onderwijs voor diverse leerlingen

De schoolpopulatie weerspiegelt de diversiteit van de wijk Stokhasselt. Leerlingen delen hetzelfde geloof maar hebben verschillende culturele achtergronden. Via geschiedenis, aardrijkskunde, Engels en onderlinge interacties worden ze blootgesteld aan diverse culturen.

Culturele activiteiten, georganiseerd door de school, bieden leerlingen de mogelijkheid om in aanraking te komen met verschillende kunstzinnige uitingen. Vieringen, waaronder islamitische festiviteiten, koningsdag, sportdagen en schoolreizen, verrijken hun ervaringen.

 • Actief burgerschap en sociale integratie

Brede School Stokhasselt streeft ernaar dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor een prettige schoolomgeving en samenleving. Door middel van methodes voor sociaal-emotionele vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, seksuele diversiteit en andere initiatieven worden zij opgevoed tot actieve burgers.

De school benadrukt goede omgangsvormen en tolereert geen onverdraagzaamheid of discriminatie. Leerlingen worden gestimuleerd tot samenwerking en respectvol gedrag.

 • Seksuele diversiteit in voorlichting

In groep 7 en 8 krijgen leerlingen seksuele voorlichting met goedgekeurde methoden. Gendergevoelige lessen worden gegeven door vakleerkrachten godsdienst.

 • Voorbereiding op de Nederlandse maatschappij

Een belangrijk doel van Brede School Stokhasselt is het voorbereiden van leerlingen op de Nederlandse maatschappij. Een goede beheersing van het Nederlands staat centraal, inclusief lezen, schrijven, luisteren, spelling en woordenschat.

Kies voor Brede School Stokhasselt en draag een deel van de opvoeding van uw kind aan ons over. Wij begeleiden uw kind vanaf het begin en bieden speciale hulp indien nodig, met deskundigheid van zowel interne als externe bronnen

Locatie
By appointment only
Open hours today: By appointment only Toggle weekly schedule
 • Monday

  By appointment only

 • Tuesday

  By appointment only

 • Wednesday

  By appointment only

 • Thursday

  By appointment only

 • Friday

  By appointment only

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • 05/03/2024 05:12 local time

 • No comments yet.
 • Add a review

  You May Also Be Interested In