Monument van de week: ‘Beeld / Monument 15th Scottish Division’

Het 15th Scottish Division monument van Frans Broers

Het oorlogsmonument ‘15th Scottish Division’ is gemaakt door Frans Broers in 1989. Het monument bevindt zich in het Vrijheidspark in Tilburg. Het is een bronzen beeld van een Schotse doedelzakspeler. Het staat op een granieten sokkel waarop een afbeelding van een heraldische leeuw is weergegeven. Het opschrift op de sokkel is: ‘SCOTLAND THE BRAVE TER DANKBARE HERINNERING AAN DE 15TH SCOTTISH DIVISION VAN MAJOR-GENERAL C. BARBER VOOR DE BEVRIJDING VAN TILBURG OP 27 OKTOBER 1944. (EEN OVERZICHT VAN SCHOTSE LEGERONDERDELEN) 27 – 10 – 1989′. Het monument herdenkt de inwoners van Tilburg aan het aandeel van deze divisie in de bevrijding van de stad op 27 oktober 1944. De hoofdrol van de bevrijding van Tilburg speelde de 15th Scottish Division onder commando van Generaal-majoor Barber. In 1984 nam de heemkundekring ‘Tilborch’ het voortouw om te komen tot een monument voor de Schotse bevrijders. Het initiatief werd verder ontwikkeld door de Stichting tot Onderzoek van de Culturele en Historische Ontwikkelingen van Tilburg. Het kunstwerk is op 27 oktober 1989 onthuld. In 2017 is het beeld verplaatst van het Stadhuisplein naar het Vrijheidspark in Tilburg. De geallieerde militairen worden hier herdacht.

Over Kunstenaar

Frans Broers is geboren op 31 oktober 1934 in Tilburg en overleed aldaar op 13 mei 1993. Hij was een beeldhouwer die werkte met verschillende steensoorten, hout en brons. Hij maakte grafmonumenten, portretten en figuren. Hij maakte kunstwerken in zowel abstracte als realistische stijlen.

Bekijk het monument van de week

Heb je deze al gelezen?