Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg

Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze dag kun je stemmen op 1 van de 14 partijen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Ben je op zoek naar informatie over de Gemeenteraadsverkiezingen? Wil je meer weten over de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen? Wil je hun standpunten leren kennen? Of wil je weten welke verkiezingsdebatten en andere activiteiten op de planning staan? We geven je alvast wat meer informatie over de Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg.

D66 maakt dromen waar

‘Als grootste coalitiepartij maken we al acht jaar het verschil. We durven te dromen van een mooier en sterker Tilburg én maken die dromen waar.

‘Kijk naar het Spoorpark, de bruisende Piushaven en Spoorzone, de creatieve en culturele sector, de levendige wijken en dorpen. De komende jaren werken we aan de uitdagingen van vandaag en morgen: meer betaalbare woningen in een groene, gezonde leefomgeving en een klimaattransitie waaraan iedereen kan meedoen. We investeren in onderwijs, gezondheid, cultuur, bestaanszekerheid en een moderne economie. Want kansengelijkheid is de sleutel naar geluk. We staan pal voor inclusie en diversiteit; een Tilburg van en voor iedereen! Omkijken naar elkaar en verder kijken dan morgen, dát is D66.’

Beppie Smit, lijsttrekker D66 Tilburg

Lijst Smolders Tilburg: tijd voor een frisse wind in B&W

‘De LST werd in 2018 op ondemocratische en onfatsoenlijke wijze buiten het college van B&W gehouden.

‘Het is duidelijk dat de gevestigde politieke partijen met hun eigenbelang en partijbelang bezig zijn in plaats van dienstbaar te zijn aan de burgers, die via belastingen wel alles betalen. De aanhouder wint. Daarom moeten we samen proberen om de Lijst Smolders alsnog in B&W te krijgen, zodat daar een frisse wind gaat waaien. Daar is het de hoogste tijd voor. Vanuit de oppositie kan de LST alleen pijnlijk blootleggen wat er allemaal fout gaat. Dat zijn we beu. Wij willen vanuit B&W geldverkwisting en wanbeleid voorkomen en zaken die niet goed gaan snel en goed oplossen!’

Hans Smolders, lijsttrekker Lijst Smolders Tilburg

GroenLinks: voor een groen en sociaal Tilburg

‘Tilburg is voor GroenLinks een kleurrijke en diverse gemeente waar iedereen zich welkom voelt en kan meedoen.

‘We willen basisbanen voor wie de stap naar de arbeidsmarkt niet kan maken. We investeren in de ontwikkeling van onze jeugd. Wijken met problemen kunnen rekenen op extra ondersteuning. GroenLinks staat voor een energietransitie, waarvan iedereen profiteert. Huishoudens die door de hoge energietarieven in de knel komen, helpen we. Tilburg bouwt de komende jaren veel woningen; die moeten vooral duurzaam, betaalbaar en gecombineerd zijn met meer groen. GroenLinks kiest ook voor groen, gezond en veilig vervoer: meer ruimte voor fietsers, voetgangers en schoon openbaar vervoer. Binnen de ringbanen wordt de maximum snelheid 30 kilometer per uur.’

Esmah Lahlah, lijsttrekker GroenLinks Tilburg

Tilburgse VVD: werken voor Tilburg

‘Als lokale, liberale en brede volkspartij stroopt de Tilburgse VVD de mouwen op om de uitdagingen in onze stad en dorpen aan te pakken.

‘Zoals de krapte op de woningmarkt, vooral met goedkope koopwoningen. Als ‘groen-rechtse’ partij zetten we met de energietransitie een tandje bij. De stad moet schoon, heel, groen en veilig blijven. Met extra investeringen in onze wijken en dorpen kan Tilburg naar een hoger niveau, ook sociaal. We willen mensen perspectief bieden en tegelijk de vele zorgvragen terugdringen. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en meedoen. Iedereen draagt bij aan een fijne en bruisende stad. Van de Tilburgse VVD mag je lef, realisme, financiële deugdelijkheid en een portie gezond boerenverstand verwachten.’

Niels van Stappershoef, lijsttrekker VVD Tilburg

SP: iedereen telt mee

‘De SP wil voor iedereen een goede, betaalbare woning in veilige, groene wijken met ruimte voor speeltuinen.

‘De wachtlijsten voor sociale huurwoningen en het beleggen in woningen gaan we aanpakken.  We zetten ons in voor een stad zonder armoede, waarbij niet wordt bezuinigd op de minimaregelingen. Iedereen, zeker kinderen, moet kunnen meedoen aan sport en cultuur. Voor wie zorg nodig heeft, moet die bereikbaar en betaalbaar blijven. We willen een beter klimaat; ook hier moet iedereen kunnen meedoen, ongeacht je inkomen. We willen gelijke kansen voor iedereen; ongeacht sekse, leeftijd, herkomst, seksuele oriëntatie of huidkleur. Als SP Tilburg laten we ons niet alleen zien tijdens verkiezingen, we staan dagelijks midden in de samenleving.’

Helma Oostelbos, lijsttrekker SP Tilburg

CDA: Tilburg maken we samen

‘Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. Inwoners maken samen onze stad en dorpen.

‘Kijk naar de wijkplannen, waarmee een begin is gemaakt en waarbij we samen met inwoners afspraken maken over hun leefomgeving. We hebben de zorg dichter bij onze inwoners gebracht en stevig geïnvesteerd in de sociale basis. We hechten belang aan de eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van mensen. Maar we treden op tegen afvaldumping, vernielingen, drugsoverlast en straatintimidatie. De forse woninggroei moet kwaliteit opleveren en voor gemengde wijken zorgen. De dorpen behouden hun kern en bieden voldoende voorzieningen. De stad moet duurzaam verder groeien. Met meer klimaatneutrale energievoorzieningen. Maar ook met Tilburgers die zich met elkaar verbonden voelen.’

Ineke Couwenberg, lijsttrekker CDA Tilburg

PvdA: Tilburg, een thuis voor iedereen

‘De PvdA Tilburg staat voor een sociale, eerlijke en groene toekomst voor iedereen.

‘Dat betekent geen industrie in het groen, zoals Wijkevoort. Maar wél 2.500 huizen extra, boven op de bestaande planning, voor mensen met een krappe beurs, starters, studenten en ouderen. We willen armoede uitbannen, de Meedoenregeling verhogen en de bestaande minimaregelingen in stand houden. We willen voldoende wijkagenten voor wijken en dorpen; plus zorg dichtbij, winkels in de buurt, voldoende speel- en sportvoorzieningen en goed onderhoud. Klimaatmaatregelen zijn belangrijk, maar moeten voor inwoners betaalbaar zijn. Want groen doen als je rood staat, lukt niet. Alle Tilburgers moeten kunnen profiteren van energievouchers en isolatiesubsidies. Gelijke kansen voor iedereen, daar gaat het om.’

Yusuf Celik, lijsttrekker PvdA Tilburg

50PLUS: omdat het beter kan

‘50PLUS Tilburg ziet zichzelf als een familiepartij.

‘Veel ouderen hebben immers kinderen en kleinkinderen en we willen niets liever dan de aarde, dus ook Tilburg,  goed, schoon en veilig aan hen doorgeven. Wel leggen we als 50PLUS, waar andere partijen niet thuisgeven, een nadrukkelijk accent op ouderen. In de afgelopen vier jaar hebben we veel voor ouderen bereikt: het project ‘Gezond en gelukkig oud’, concrete plannen voor woningbouw voor ouderen, meer openbare toiletten en meer veiligheid in en rondom huis. Wij willen doorpakken: bouwen voor ouderen zodat jongeren kunnen doorstromen, een veilige leefomgeving, meer geld voor wijken en dorpen, geen bezuinigingen op thuiszorg en hulp in de huishouding, armoedebestrijding en een fatsoenlijke AOW.’

Henk van Tilborg, lijsttrekker 50PLUS Tilburg

Lokaal Tilburg: wij stellen onze inwoners centraal

‘Lokaal Tilburg stelde als één van de eerste Tilburgse partijen invloed, betrokkenheid en zeggenschap van onze inwoners voorop.

‘We zijn blij dat steeds meer partijen dat voorbeeld volgen. Iedereen moet vanaf het begin kunnen meedenken over plannen die de gemeente faciliteert, ontwikkelt en uitvoert. Zeker als het gaat om een veilige en leefbare omgeving. We willen gelijke kansen voor iedereen. Op het gebied van gezondheid, sport, cultuur, onderwijs en werk. Onze binnenstad moet goed bereikbaar blijven, ook voor auto’s. Maar vervoer moet wel zo duurzaam mogelijk. Daarom zijn alternatieven belangrijk en moet de gemeente meer zeggenschap krijgen over het busvervoer. Ook bouwen moet duurzaam, én betaalbaar. Zeker voor starters, studenten en ouderen.’

Frans van Aarle, lijsttrekker Lokaal Tilburg

Voor Tilburg: het moet en kan veel beter

‘Onze naam zegt het al, Voor Tilburg is er ‘voor Tilburg’. We bestaan al 12 jaar en zijn het grootste politieke platform in Tilburg.

‘We willen ook de grootste lokale partij worden. Want het moet en kan veel beter. Hoe? Dat laten we zien met onze  013 speerpunten en 013 actiepunten. Over het verzachten van de armoede, de dienstverlening en bestuurscultuur van de gemeente, de verkeersveiligheid, de sport, cultuur, horeca, zorg, volkshuisvesting en het milieu. En niet te vergeten de diversiteit: we zetten alles in om de situatie van de LHBTI+ gemeenschap te verbeteren. Wij spreken de taal van de stad en de dorpen.’

Ivan Otten, lijsttrekker Voor Tilburg

FVD: terug naar het échte normaal

‘Forum voor Democratie (FVD) wil terug naar het échte normaal.

‘Daarom zegt FVD in de gemeenteraad ‘nee’ tegen het destructieve en polariserende coronabeleid, dat onze vrije samenleving dreigt weg te vagen. We zeggen ‘nee’ tegen het zogenaamde klimaatbeleid, dat met zijn windturbines en zonneparken de natuur verwoest en inwoners op kosten jaagt met verplichtingen als dure isolatie of aanschaf van een warmtepomp. We willen een directe democratie met inspraak van bewoners. Er zijn meer betaalbare woningen nodig, waarbij eigen inwoners voorrang hebben op een sociale huur- of koopwoning. We willen de stad veel groener maken. En we koesteren de Tilburgse tradities en verenigingen. Carnaval in de zomer is nooit een optie.’

Pim Kooke, lijsttrekker Forum voor Democratie Tilburg

PvdD: hou vast aan je idealen

‘De Partij voor de Dieren houdt écht vast aan haar idealen en wil van Tilburg voor mens en dier een fijnere en groenere plek maken.

‘Zonder bedrijventerrein Wijkevoort. Dat komt er alsnog niet, want belangen van inwoners en natuur zijn belangrijker dan winstbejag. In de wijken zorgen we voor veel meer groen en schonere lucht. Dat is noodzakelijk vanwege het veranderende klimaat, maar ook prettig en nuttig voor mens én dier. Wat ons betreft zijn in 2030 alle huizen goed geïsoleerd en liggen op alle daken zonnepanelen. De kosten hiervoor worden eerlijk verdeeld. Verder gaat er meer geld naar de opvang voor dieren en schaffen we de hondenbelasting af.’

Anne-Miep Vlasveld, lijsttrekker Partij voor de Dieren Tilburg

Hart voor Vrijheid: op weg naar directe democratie

‘Hart voor Vrijheid gaat zorgen voor een vrije, menselijke samenleving waarin de overheid weer in dienst staat van de bevolking.

‘Wij staan voor een directe democratie, waarin het om vertrouwen in mensen gaat. Zij krijgen maximaal de ruimte om zaken onder eigen verantwoordelijk uit te voeren. Wij willen minder bureaucratie en meer direct contact. Onze acties en politieke standpunten hebben tot doel om mensen liefdevol en in vrijheid met elkaar te verbinden. We kennen geen vijanden, alleen tegenstanders. Bedreiging en geweld tolereren wij onder geen beding. Wij streven naar een samenleving, waarin mensenrechten worden nageleefd en onvervreemdbaar zijn. Mens en natuur gaan vóór systemen en belangen van organisaties, dus ook de overheid.’

Ferdi Scholten, lijsttrekker Hart voor Vrijheid Tilburg

Samen, ONS Tilburg

‘Bij ONS Tilburg draait het niet om de politiek, maar om mensen. Samen krijg je veel voor elkaar.

‘Dat doet ONS Tilburg door verbinding te maken met mensen en hun wensen en problemen. Dat heeft de afgelopen vier jaar veel moois opgeleverd: jongeren die hun ideeën kunnen pitchen en dat beloond zien, meer aandacht voor aangepast sporten, eenzaamheid onder jongeren en diversiteit op de agenda. Met die inzet gaan we door. Voor iedereen een basisbaan, sporten tot 18 jaar gratis, veilige wegen met onder andere een lagere snelheid op de Ringbaan Zuid, voor iedereen tof wonen in zijn of haar wijk of dorp. Want samen krijgen we het altijd voor elkaar.’

Linda Oerlemans, lijsttrekker ONS Tilburg

Gerelateerde locaties

Wil je reageren? Dat kan hieronder

  • No comments yet.
  • Add a comment

    Heb je deze al gelezen?